Піщанська селищна рада

Вінницька область, Тульчинський район

.

Дата: 21.02.2022 16:45
Кількість переглядів: 413

Фото без опису

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова КМУ від 27 грудня  2017 року № 1094  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров’я», затверджений Міністерством охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. № 117, Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення ІХ сесії Піщанської селищної ради VІІІ скликання від 28 травня 2021 року №149 «Про  Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів комунальної  власності Піщанської територіальної громади» та розпорядження від 01 лютого 2022 року №9-аг «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Піщанської селищної ради:

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської селищної ради.   

Скорочене найменування закладу: КНП « ЦПМСД»Піщанської селищної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 24700, Україна, Вінницька область, Тульчинський район, смт. Піщанка, вулиця Центральна,42 .

Основним напрямом діяльності КНП «ЦПМСД» Піщанської селищної ради є надання первинної медико - санітарної допомоги, управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Піщанської громади, а також   вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут

Структура Підприємства 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу (План використання бюджетних коштів, Фінансовий план)

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються з 22 лютого 2022 року до 18 березня 2022 року включно, з 08.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до  13.00,  вихідний: субота, неділя та святкові дні.

 Адреса приймання документів для участі в конкурсі: вул. Центральна, 43, смт Піщанка, Тульчинський район, Вінницька область відділ соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я Піщанської селищної ради.

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

  

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської селищної ради:

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» ( крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

- стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я,; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів ( у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської селищної ради:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

  

 Умови оплати праці керівника закладу будуть визначені відповідно до нормативних документів профільного законодавства.

Місце проведення конкурсу:24700, Вінницька область, Тульчинський район,  смт. Піщанка, вул. Центральна, 36 (3 поверх мала зала засідань Піщанської селищної ради).

Дата проведення конкурсу:   22  березня 2022 року (о 14:00 год).

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Піщанської селищногої ради. (23.03.2022 р.)

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Піщанської селищногої ради. (23.03.2022 р.)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора