Піщанська селищна рада

Вінницька область, Тульчинський район

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ПІЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Дата: 16.04.2024 14:08
Кількість переглядів: 112

                                        ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ПІЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (станом на  16 квітня 2024 року)

 

Відповідно до статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Піщанською селищною радою оголошується громадське обговорення проектів рішень селищної ради щодо ліквідації  закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до даної статті рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

 • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);
 • функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
 • забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
 • створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
 • підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
 • забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
 • забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;
 • забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;
 • відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

Порядок та умови  надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  №6 від 14.01.2015 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №245 від 05.03.2024 визначає, що за рахунок  субвенції  не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової  школи), кількість учнів у яких становить:

З 1 вересня 2016 року- менше 25 осіб;

З 1 вересня 2025 року – менше 45 осіб;

З 1 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

 

Найменування організатора громадського обговорення: Піщанська селищна рада.

Мета: врахування думки жителів Піщанської територіальної громади при прийнятті рішень щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів рішень Піщанської селищної ради, а саме:

 Про припинення юридичної особи  комунального закладу

 • «Яворівська гімназія» Піщанської селищної ради   шляхом ліквідації;

Про припинення юридичної особи комунального закладу

 • «Ставківська гімназія» Піщанської селищної ради   шляхом ліквідації.

 

Піщанська селищна рада працює відповідно до Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 30 статті 26 якого передбачено, що реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Оптимізація мережі закладів освіти Піщанської селищної ради – це процес удосконалення структури закладів освіти та форм організації освіти в селищній територіальній громаді на основі врахування потреб і особливостей територіальної громади з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів.

Основною метою оптимізації освітньої мережі територіальної громади є:

 • створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, безоплатного забезпечення кожній молодій людині повної загальної середньої освіти відповідно до вимого державного стандарту;
 • підвищення якості освіти та її відповідність сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного освітнього закладу.

 

Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

 • підвищення якості освіти і економічної ефективності функціонування закладів освіти;
 • покращення доступу дітей і молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти;
 • урізноманітнення форм організації освіти й виховання;
 • забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;
 • забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів регіону для підвищення ефективності освітнього процесу.

 Процес оптимізації освітньої мережі враховує демографічну ситуацію, прогнозування дитячих контингентів, соціально-економічні умови громади і розглядається в комплексі вибору різних типів закладів і форм організації освітнього процесу: опорна школа, школа відповідного типу, ексернатна, індивідуальна, дистанційна форма навчання тощо. У разі відсутності можливості забезпечити функціонування закладу освіти у населеному пункті з малою кількістю дитячого контингенту, відділ освіти молоді, спорту, культури та туризму Піщанської селищної ради планує забезпечити гарантований підвіз здобувачів освіти до функціонуючих закладів освіти.

Сьогодні на території Піщанської селищної ради функціонує 8 закладів загальної середньої освіти, з них:

 • ліцеїв- 6;
 • гімназій – 2.

Великою проблемою територіальної громади є малокомплектність багатьох закладів загальної середньої освіти  - 2 із 8, що становить 25%.

 

Заклад освіти

Прогнозована кількість повних класів на 01 вересня 2025 року

Прогнозована кількість учнів на 01 вересня 2025 року

1

Комунальний заклад

«Яворівська гімназія» Піщанської селищної ради  

4 із 9

28

2

Комунальний заклад

«Ставківська гімназія» Піщанської селищної ради  

5 із 9

39

 

Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними закладами (у перерахунку на одного учня). Пункт 28 Порядку  складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ  від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати на утримання установи повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють  можливості інвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Створення єдиної територіальної громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб  учнів та вихованців. Рішення прийнятті Піщанською селищною радою щодо оптимізації закладів освіти поширюватимуть свою дію для всіх учасників освітнього процесу.

До участі в обговоренні оптимізації закладів освіти Піщанської селищної ради запрошуються всі мешканці Піщанської селищної ради.

Відповідальна за проведення  громадського обговорення – головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Піщанської селищної ради Ковальчук Оксана Григорівна.

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати з 16.04.2024 по

Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення  громадського  обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Піщанської селищної ради. 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ станом на 16.04. 2024

 

Начальник відділу                                              Ольга ЖУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора